Category Archives: Vol. 4 No. 1 September 2007

Analisis Penetapan Sektor Andalan Dalam Rangka Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Jayapura Papua (Pendekatan Model Input – Output)

Afrizal Malik

(Peneliti Balai pengkajian Teknologi Pertanian Papua)

Untuk melihat ringkasan jurnal ini silahkan klik di sini Jurnal SEPA 74